NAJVEĆE ZABLUDE, PREVARE I LAŽI O VITAMINIMA! Prof. dr Mihajlović

NAJVEĆE ZABLUDE PREVARE I LAŽI O VITAMINIMA Prof dr Mihajlović

Jedna od velikih zabluda jeste misao da velike doze
vitamina ili minerala mogu sprečiti razvoj ozbiljnih bolesti kao što su
rak, srčane bolesti i osteoporoza. To, nažalost, nije istina. Naprotiv,
velike dodatne doze tih tvari mogu omesti apsorpciju drugih hranljivih
sastojaka. Na primer, velike količine gvožđa smanjuju apsorpciju cinka, dok velike doze cinka ometaju apsorpciju bakra.
Nekoliko vitamina je topljivo samo u masnoćama. Njihovi viškovi
se ne mogu izlučiti mokraćom iz tela, već se oni skladište u jetri.
Toksične doze vitamina A (20 puta veća količina od preporučene)
mogu izazvati snažnu glavobolju, suvu kožu i sluzokožu (raspucane
usne), bol u zglobovima i gubitak kose. Kod trudnica koje uzimaju
megadoze vitamina A postoji velika opasnost od oštećenja ploda.
Ostali vitamini topljivi u masnoći, uz vitamin A, jesu vitamin D, E
i K. Velike doze (tri do pet puta veće od normalne) vitamina D
oštećuju zidove krvnih žila i verovatno pospešuju stvaranje atero –
sklerotičnih naslaga.
Postoje i vitamini topljivi u vodi (B-kompleks i C). Dugo se sma –
tralo da oni ne mogu naneti nikakvu štetu jer telo sav višak izlučuje
preko mokraće. Ali, to načelo je odbačeno 1983. godine kada je
shvaćeno da megadoze vitamina B6 izazivaju poremećaje u nervnom
sistemu i da prevelike doze vitamina topljivih u vodi navode organizam
na njihovo pre veliko izlučivanje. Osim toga, megadoze vitamina
C su kod nekih ljudi stvorile bubrežne kamence.
Još jedna bojazan i uzrok zabrinutosti leži u tome što su nam,
zasad, nepoznate dugoročne posledice uzimanja megadoza različitih
tvari. Izlažemo se velikim rizicima! Njihovo nepro mišljeno unošenje
može dovesti možda i do prave zavisnosti od tih supstanci koje se
mogu kupiti bez recepta.

Idealno bi bilo dobijati ih iz hrane. Prirodne namirnice pre pune su
vitamina i minerala u količinama i oblicima koji dopuštaju organizmu
da odabere i sebi uzme ono što mu je potreb no. Kada te sastojke
odvojimo iz hrane i koncentrišemo ih, izlaže mo se opasnosti od pore –
mećaja prirodne ravnoteže prehrambenog lanca.

Naučnici nisu jako zabrinu ti za ljude koji svakodnevno uzi maju po
tabletu multivitaminskih supstanci sa dnevno preporučenim količi –
nama nekolicine vitamina i minerala. Dodaci u razumnim količina ma
mogu pružiti sigurnost u graničnim situacijama.
Strogim veganima (vegetari jancima koji ne konzumiraju nikakve
proizvode životinjskog porekla) može biti potreban dodatak vitamina
B12. Postoje vegetarijanski proizvodi, kao što su neke žitne pahuljice
i sojino mleko, obogaćeni tim vitaminom. Ali, da bi bili u potpunosti
sigurni da su uneli potrebnu dozu tog vitamina, neki vegani uzimaju
tablete B12 (potrebne su vrlo male doze, svega nekoliko mikro-grama
dnevno).
Teško je pronaći dokumentovane naučne podatke koji bi potvrdili
da dodaci vitamina i mi nerala daju ljudima više energije ili veću spo –
sobnost savladavanja stresa. Ti mikronutrijenti nisu čarobni po svom
delovanju. Ako ih uzmete i u jako velikoj količini, to neće ubrzati
biološke reakcije organizma kao što ni višak benzina u rezervoaru
auto mobila ne može ubrzati rad moto ra preko njegovih mogućnosti.
Energiju za sve telesne aktivnosti mi dobijamo iz hranljivih materija
koje su za to predviđene (u prvom redu iz ugljenih hidrata). Vitamini
i minerali nisu izvor energije našeg organizma.
Iako su ovi mikronutrijenti potrebni za zdrav život i pravilno funkci –
onisanje mnogih fizioloških procesa našeg tela, dovoljan je njihov
unos u vrlo malim količinama.

Glasajte za ovaj post

Više

Povezani članci

Dodaj u kolekciju

Nema kolekcija

Ovdje ćete pronaći sve kolekcije koje ste ranije kreirali.